Hva skjer med Rankingen i 2009?

Tre spørsmål og Google svarer.

Av Odd J. Vik

1. Er den vanlige side rangeringen for nettsider død i 2009?

Vi er ikke sikre på om vi kan si at ranking av nettsider er død, men det vil ikke ha den samme betydningen i fremtiden som det har hatt. Allerede nå driver smarte SEO folk å se på andre ting enn bare ranking. De konsentrer seg mere om konvertering, og de kikker nøye igjennom server log filene for her å finne muligheter for forbedringer. Det er ypperlig hvis du rangerer høyt for en spesiell frase, men hvis det ikke fører til konverteringer, (salg) er det ingen vits.

2. Konkurrere med “Black Hat SEO” ?

Black Hat SEO som er å fuske seg til topps i søkemotorene. Dette blir en mere komplisert sak fremover, det vil bli vanskeligere å beherske disse teknikkene. Black Hat beveger seg nå mot virkelig kriminelle aktiviteter og arbeider du med SEO må du selv bestemme hvor grensene går på hva du vil gjøre. Vil du konkurrere med folk som driver med Black Hat optimalisering, eller vil du arbeide langsiktig på den riktige siden, noe som også skaffer deg langsiktige og sikre inntekte. Alternativet til det siste er å bli utelukket fra søkemotorene og da er du også ute av business.

3. Hvordan blir det med universalt søk i 2009?

Universalt søk er virkelig til nytte og vi tror at det vil fortsette å øke i 2009, du kan ikke bare tenke på deg selv som en optimaliserings ekspert fremover, der blir mange flere hensyn å ta. Optimaliserings spesialister begynner  nå å innse at de også er markedsførere. Dette er et bredt spekter å dekke. Du må tenke på hvordan du bygger forretingen, hvordan du får loyale kunder, hvordan du optimaliserer for ROI. (Return of Innvestments), og du kan legge til: “Hvordan lager jeg gode videoer”.