Start med Programmatic Markedsføring

 

Markedsføring er mest effektivt når rett budskap leveres til rett person til rett tid. Her blir det mulig å automatisere online markedsføring ved hjelp av data via flere kanaler. Dette fører til at man kan nå mange brukere på en mere målrettet måte. Dette vil si større relevans, bedre CTR og økt omsetning.

Programmatic Marketing bruker teknologi og data for å kjøpe annonseplass og kjører kampanjer i sanntid, slik når du rett person til rett tid med det riktige budskapet.

 

 

 

 

Programmatic Advertising = Automatisering av annonseringen

 

Definisjon: Programmatic advertising hjelper å automatisere avgjørelses prosessen med å velge media ved å målrette mot et spesifikt publikum og demografi. Programmatic annonser blir plassert ved å bruke kunstig intelligens (AI) og budgivning i sanntid (RTB) for online visning. sosial media annonsering, mobil og video kampanjer, og utvides til tradisjonelle TV annonser.

Markedsførings industrien beveger seg mer og mer mot automatisering. Mange annonsører kjøper i dag annonseplasser uten å snakke med et menneske i et media selskap, og brosjyre og TV annonser ligger ikke langt etter. Automatisering, eller programmatic kjøp av annonser vokser, ikke bare fordi det gjør ad transaksjoner mere effektiv, men også fordi dettte systemet frembringer de riktige dataene.

 

Mobil er Viktig.

Adferds målrettings muligheter i programmatic systemet er nært knyttet til sporings cookies, som er et stort problem når det gjelder mobile enheter, hvor cookies er ineffektive. Begrensingen til de såkalte cookies skaper vanskeligheter for annonsører som vil kjøre annonsekampanjer både på mobile enheter og desktop.

Sosiale nettverk vokser i Markedsførings segmentet.

Over noen år nå har sosiale nettverk som: Facebook, Twitter. og LinkedIn kjøps seg inn i programmatic ad-tech forretninger for å selge annonser på tvers av nettet, ikke bare på egne plattformer. Ulik majoriteten av uavhengige ad-teknoligi firmaer har de sosiale nettverkene enorm informasjon om sine brukere, som lar dem kople bruker identiteter på tvers av de tekniske enhetene, (pc, mobil og nettbrett). Disse sosiale nettverkene vil vinne konkurransen om kundene med mulig unntak av Google.

 

 

 

Så hvorfor skal du drive med Programmatic Annonsekjøp.

 

Stadig flere annonsører velger programmatic annonsering, fordi det er mange fordeler ved den nye kjøpsprosessen.

Mer effektivt

Man har fjernet den manuelle prosessen med å plassere annonser på enkeltsider, slik har prosessen blitt mye mer effektiv.

Tidligere har man i stor grad kjøpt annonser digitalt gjennom forskjellige nettverk, som for eksempel Google sitt Displaynettverk. Men med       programmatic annonseringsplattformene så får man tilgang til nesten alle nettsteder og nettverk på ett sted. Følgende fordelene med dette er:

 

  • Annonsører trenger ikke forholde seg til flere systemer og innlogginger.

  • Man kan se alle annonsevisningene man kjøper i sammenheng og bedre vurdere hva som fungerer

 

Automatisk visning optimaliserer antallet relevante klikk som du kan motta innenfor budsjettet ditt, uten at du trenger å bruke masse tid på manuelle innstillinger av visningene dine. Slik har du mere tid til de strategiske sidene av kampanjene dine eller til rekruttering av nye kunder.

Målretting og segmentering.

Et budskap er ikke like relevant for alle på samme tid. Ved hjelp av Programmatic Marketing kan du justere budskapet i forhold til tidspungt, personen og enheten. Slik når du en meget spesifikk med et budskap som er meget relevant for dem, og dermed oppnår du en høyere CTR.

  • Remarketing: Mellom forskjellige kanaler er mulig fordi remarketing-listene kan utveksles.
  • "Capping": Når markedsførings kanalene ikke er koplet sammen, trengs en egen TAG for for hver kanal ved frekvens Capping. Med Programmatic Marketing kan du bruke en tag for hele kampanjen og i alle kanaler.

Integrert rapportering: I løpet av en annonsekampanje samles det inn diverse data fra flere kilder. Konsolideringen av alle disse dataene er tidkrevende og fører til at data går tapt eller at man ikke får god nok innsikt. Programmatic marketing gjør dataene mere tilgjengelig ved at dataene fre flere kilder samles i en sentral rapport.

Den enkle måten å prøve programmatic på.

 

Den enkleste og mest effektive metode for de fleste utgivere, (publiserere) å teste ut programmatic annonsering på er å bruke annonsenettverket Adsense, for å selge ledig annonseplass på egne nettsider. Bruker du denne metoden trenger du ikke bekymre deg for å bruke optimaliserings metoder for å generere direkte salg.

AdSense platformen vil finne annonsører for deg fra Adwords og andre Google annonsører og akseptere bud på dine vegne, og automatisk selge dine annonse enheter til høyest mulig pris og plassere den vinnende annonsen på den eksklusive plassen.

 

Think with Google:

Programmatic.

Programmatic Guide