Kunstig Intelligens (AI)

Vi har kommet langt på dette feltet i dag (Machine Learning / Deep Learning), så nå er interessen økende på AI (Artificial Intelligence)

Kunstig intelligens er illustrert som maskiner som lærer av erfaring når data blir prosessert, f.eks.  Teknologien har fått stor oppmerksomhet i de senere år over hele verden. Det er intelligent prosessen i maskinene som programmeres til å lære, forstå og kopiere menneskers handlinger. Disse maskinene er i stand til å lære nye ting og utføre menneske-lignende handlinger uten å bli instruert. Teknologier som AI, ML, og mange andre vokser hurtig og vil ha stor innvirkning på våre liv. Alle vil med tiden være involvert i disse teknologiene på en eller annen måte. Det kan være som sluttbruker eller gjøre en karriere på dette feltet.  

Typer av Kunstig Intelligens

AI kan ikke deles inn i noen enkelt kategori, de ulike typer av AI er designet til å utføre spesifikke oppgaver, og det er her de skiller lag. AI kan deles i to typer etter hvordan de fungerer.

AI Type I 

Denne typen AI er kategorisert inn i tre felt som er følgende:

 • ANI eller Artificial Narrow Intelligence
 • AGI eller Artificial General Intelligence
 • ASI eller Artificial Super Intelligence 

Artificial Narrow Intelligence (ANI)

Dette er den mest vanlige form for AI som er lett tilgjengelig og enkel å ta i bruk i markedet. Disse AI systemene er programmert  på en slik måte at de kan løse et enkelt problem. Også, oppgaven det vil utføre, vil bli gjort på en effektiv måte. Som navnet narrow antyder er at programmet inneholder noen små egenskaper, som spam email filtrering, foreslår et produkt for en e-handel bruker, eller en musikk-anbefalings tjeneste. Dette er den eneste form for AI som er tilgjengelig i verden nå. Denne formen kan være tilnærmet menneskelig funksjon under bestemte forhold. De kan også gjøre det bedre enn mennesker i noen situasjoner. Men denne forbedringen finner sted i et organisert miljø med et begrenset sett med retningslinjer.

Artificial General Intelligence (AGI)

Denne formen for AI er kun en teoretisk ide. Den er definert som et AI med kognitive oppgaver på et menneskes nivå. tvers over en bred variasjon av domener som språk filtrering, billede rensing, beregningsfungsjoner, sjakk spill systemer og mye mer. Vi må nok vente en god stund før et slikt AGI økosystem vil være tilgjengelig. Dette systemet kan lages ved hjelp av kombinasjoner med tusenvis av ANI systemer som opererer sekvensielt. og som kommuniserer med hverandre for å kopiere menneskelig resonering. AGI  vil gjøre det mulig å utføre alle menneskelige oppgaver på kortere tid og også med større effektivitet.

Artificial Super Intelligence (ASI)

Nå går vi inn i vitenskaps-fiksjons samfunnet, men ASI blir sannsynligvis den fremtidige utviklingen av AGI. Hvis ASI blir utviklet vil det overgå alle menneskelige evner. Dette vil inkludere ting som å ta beslutninger, å ta logiske beslutninger. 

Også det å lage bedre kunst, eller bedre følelsesmessige forbindelser. Så snart vi har utviklet Artifical General Intelligence, AI systemet vil finne muligheter ingen har tenkt på. Dessuten, vil avstanden mellom AGI og ASI bli relativt liten.

AI Type II

Omfattende forskning på AI deler denne typen i to flere typer, og er navngitt som Strong Artificial Intelligence og Weak Artificial Intelligence. Hensikten var å samordne/forbedre produksjonsnivået i forskjellige typer av AI maskiner.

Strong AI

 1. Det er en omfattende applikasjon med bred rekkevidde.
 2. Dette programmer har en intelligens på menneskelig nivå.
 3. Den bruker innsamling og koalisjon for å behandle informasjon.  
 4. Eksempler er: Avanserte Roboter

Weak AI

 1. Er et lite program med et begrenset omfang.
 2. Denne typen AI har nytte i mindre oppgaver.
 3. Her brukes styrte eller automatiske søk for prosessering av info.
 4. Eksempler er: Siri og Alexa.

Essensen av Kunstig Intelligens

Motivet for å utvikle kunstig intelligens er å hjelpe på den menneskelige kapasitet og assistere oss med dataløsninger med et bredere/nøyaktigere resultat. Det er den riktige responsen fra et spesialisert synspunkt. Ifølge et filosofisk synspunkt kan kunstig intelligens hjelpe mennesker med å fortsette med mer informative liv uten hardt arbeid. Og også hjelp med å håndtere de kompliserte delene sammenkoblede mennesker og organisasjoner må forholde seg til.

Fordeler med Kunstig Intelligens 

Der er ingen tvil om at innovasjon har forandret våre liv. Fra musikkforlag, kart programmer og nettbank systemer, til misforståtte forventninger og feile fremstillinger. Det er vanskelig å se forskjell mellom progresjon og eliminering. Der er opp og nedsider med AI og her er noen positive sider: 
 • Mindre menneskelige feil
 • Tilgjengelig 24x7
 • Gjør kjedelig rutinearbeid
 • Digital hjelp
 • Hurtigere valg 
 • Rasjonell beslutningstaker
 • Medisinske applikasjoner 
 • Forbedrer sikkerheten 
 • Effektiv kommunikasjon 

Praktisk bruk av AI 

 Googles AI-drevne spådommer  
Mens vi reiser kan Google Maps undersøke hastigheten på trafikken når som helst. Men dette er mulig kun ved hjelp av AI. Maps kan enkelt integrere bruker-rapporter om vei problemer, som trafikk-korker eller ulykker. Maps bruker store mengder data  som blir eksaminert av algoritmene eller vi kan si at AI er i Google Maps. Dette kan hjelpe på å redusere antall ulykker og trafikk-korker på spesielle steder ved å anbefale alternative veier. 

AI i kommersiell flygning.

Autopilot er i bruk i flytrafikken. Autopilot er basert på AI. Dette er det eldste eksempelet på bruk av AI. Ifølge rapporter er gjennomsnittlig manuell flytid for en pilot rundt syv minutter, og dette er stort sett ved takeoff og landing. 

AI i Spam Filtrering

AI er tatt i bruk i Spam filtrering for lenge siden, men dette er stort sett i email systemer. Det filtreres ut emailer som kommer fra skjulte adresser. Spam filtrene oppdaterer seg selv hele tiden ved å justere sine algoritmer til de forskjellige emailer, på g av innholdet i disse, det kan være ord eller deler av setninger i meldingene.  

Plagierings sjekker.

Innholds forfattere bruker vanligvis verktøy som Turnitin, mindere SEO verktøy, plagierings detekterings verktøy, for å sjekke om der finns plagiat av deres arbeid. Disse verktøyene er etterspurte ettersom mange skoler og universiteter sjekker duplikater. 

Konklusjon 

Kunstig Intelligens er paraplyen over Maskin Learning, Deep Learning og Data Science work. Ettersom AI blir brukt på andre felt som Forsikring, Helse, Bank arbeid, er det å ha en god kunnskap i disse feltene en stor fordel i det fremtidige arbeidsmarkedet. Å sertifisere seg på disse områdene vil være et stort pluss for en arbeidstaker.